Utflykt till Stora Malm

Textstorlek:

Den 17 maj anordnade KFV släktforskarförening i samarbete med – Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening en utflykt till Stora Malms kyrka. Cirka 1 kilometer från kyrkan ligger också Stensjö by som under 1700-talet blev Oppunda Härads huvudort och här återfinns gästgiveriet. 1764 uppfördes ett tingshus och id mitten av 1800-talet marknadsplats, sparbank, apotek, lanthandel, bränneri, barnmorska och fjärdingsman. Att byn, som vanligtvis ligger nära kyrkan är så pass långt borta kan bero på såväl handel som krogverksamhet och ett bränneri.

Ett 50-tal personer infann sig och delades upp i 2 grupper där man turades om att besöka såväl kyrka som kyrkogård med omgivande byggnader. Kyrkvärden Agneta Skogberg guidade i kyrkan och kunde berätta att den byggdes under 1200-talet. Under de kommande århundradena skedde många förändringar. 1608 brann kyrkan och måste restaureras men många av inventarierna kunde räddas. Kyrkan kan därför visa upp en del träskulpturer bl. a en madonnabild i trä från 1200-talet och återstoden av ett altarskåp från 1400-talet. Bredvid ingången till sakristian fanns det som kanske intresserade släktforskarna mest; en antavla över Karin Gyllenhorn som avled här 1670 men begravdes i Riddarholmskyrkan. Tavlan uppvisar 5 generationer med 62 förfäder. Karin var dotter till Josua Gyllenhorn och Gertrud Mauritzdotter Laxman – känd som ”Sköna Gertrud på Djulö”. Predikstolen från 1740, som fick ersätta den gamla för att den började luta, utfördes av sockensnickaren och målaren Olof Malmström och är dekorerad med symboliska bilder som dåvarande prosten Johan Dalenius fick förklara vid invigningen. Det var för övrigt troligen han som enligt en del källor var upphovet till bilderna. Rundvandringen innebar också att deltagarna kunde åtnjuta synen av dopfunten från 1500-talet, en kista med en fantastisk låskonstruktion som täckte hela insidan på locket, besök i sakristian samt fantastiska målningar. Efter visningen kunde man bara konstatera att man promenerade över att antal gravkor för de kända släkterna i socken – Nierothska gravkoret, Rosenholmska gravkoret samt så småningom ett gravkor för ägarna till Ericsberg och Forssjö bruk – släkten Bonde.

Kyrkogårdsvandringen under ledning av Sylve Karlsson innebar inte bara promenad på kyrkogården som har s.k. kulturgravstenar – sådana som skall bevaras av olika skäl – utan även information om intilliggande byggnader. Detta avser både byggnader som fanns kvar och sådana som är borta