Utflykt till fjärran östern

Mitt Sörmland - Äldsta huset i AlhultFramför det äldsta huset i Alhult, troligen byggt i början av 1700-talet. Foto: Magnus Andersson
Textstorlek:

Så var våren äntligen här med översvämmade åkrar och åar och hembygdsföreningen kommer igång med sitt program med samma punktlighet som sädesärlan. Årets första begivenhet var en byavandring längst bort i östra delen av Julita. Lördagen den 20 april gick turen till Alhult och Fäboda.

Ett trettiotal deltagare hade sökt sig till byarna längst bort i östra Julita för att bese och lära om två av socknens äldsta med självägande bönder. I Alhult har tio generationer i samma släkt ägt fastigheter sedan 1701. Byns äldsta hus har troligen samma höga ålder. Det är här den välkända släkten Rothelius har sitt ursprung och det är här det bott fyra generationer snickare som idag representeras av holk- och pallslöjdaren Ove Jonsson.

Resan gick sedan vidare söderut på den väg som följer gränsen mellan Eskilstuna och Katrineholms kommuner. I det böljande landskap som öppnar sig efter någon kilometer ligger byn Fäboda, en gång en västlig utpost till Haneberg men från 1785 en åttondel mantal friköpt mark fördelat på två och senare som mest fem enheter. Det är inte svårt att föreställa sig att det då huvudsakligen var våtmark som omgav den höjd där bebyggelsen låg tätt sammanbyggd. I väster ligger den grunda Fäbosjön som i flera steg under 1800- och 1900-talen sänkts för att öka den brukbara jorden.

Utflykten avslutades på den nyaste av Fäbodagårdarna som ursprungligen bar namnet Vreten som lär betyda ”odlingsmark som ligger avsides”. Här bjöd Anita och Arne Larsson på ett härligt kaffebord innan de nöjda deltagarna återvände till vårbruket i den egna täppan.