Upptakt med cittrorna

Textstorlek:

Ordf Rune Linder hälsade oss välkomna till septembermötet hos SPF Seniorerna Flensbygden. Information lämnades om styrelsens och servicegruppens utbildning i Hjärt och Lungräddning. Föreningen har sedan tidigare en hjärtstartare i klubblokalen. Under hösten kommer styrelsen anordna diskussioner om vad vi önskar driva för frågor inför nästa val.
Från KPR möte informerades om överförmyndarens uppgifter, som har vuxit stort i och med det stora antalet ensamkommande flyktingbarn. Socialnämndens förslag till höjning av högkostnadsskyddet återremitterades för att se om det finns alternativa lösningar för att lindra kostnadsökningarna för de mest drabbade.
Britt-Marie Wahlström hälsade Patrik Forndal välkommen som Studieförbundet Vuxenskolans kontaktperson. En enkät delades ut som hjälp till planering av studiecirklar.
Som traditionen bjuder fanns våra Violcittror på plats som spelande, sjungande och glada musikanter. Cittrorna förärades med en maskot i form av en apa med namnet ”Herr Larsson”.
Mötet avslutades med kaffe och lotteridragning.