Uppskattad utflykt till Gotthardsberg i Lerbo

Textstorlek:

Måndag den 11 juli hade Sköldinge-Valla-Lerbo hembygdsförening sommarens första kvällsvandring vid Gotthardsberg i Lerbo. Godsets ägare Johan och Madelene Norden mötte upp på ladugårdsbacken där bilar och cyklar strömmade till och backen fylldes med intresserade, slutligen över 60 personer. Johan har ett gediget intresse för historia och är en engagerad berättare som är givande att höra på. Han berättar att han och Madelene köpte gården 1988. När de renoverade de gamla husen har de tittat mycket på hur det såg ut förr. Johan berättar om AK-jobben som staten ordnade på 1920-talat då det var hög arbetslöshet. AK står för statens arbetslöshetskommission. Landsvägen förbi Gotthardsberg fick sin nuvarande sträckning då i ett AK-jobb. Tidigare gick vägen nära förbi ladugården, upp mot husen för att runda stora stenen och så ner på andra sidan och iväg i en båge förbi Öknastugan och Lindudden för att åter möta nuvarande vägen vid Lindebol. Man sprängde en öppning ibland de stora stenarna så att vägen kunde rakt nedanför den största stenen där den går idag. Ett annat statligt finansierat jobb i arbetslöshetstiden 1922 var att dokumentera byggnaderna vid Gotthardsberg i detalj. Det har varit till stor hjälp vid de restaureringar som Johan och Madelene gjort. Det kom också väl till pass då Johan bestämde sig för att bygga upp en av de förrådsbodar som tidigare stått på gården. Andra namn för förrådsbod är stolpbod eller fatabur. De gamla bodarna som stod här flyttades under första halvan av 1900-talet till Valsta gård i Sköldinge. För 10-15 år sedan såldes de och flyttades till Dalarna. I förrådsboden förvarade man alla tänkbara saker som man var rädd om, linnekläder och matförråd mm. Johan som vartefter samlat på sig många föremål har gjort en utställning av gamla handredskap inne i boden. En del redskap var gamla kända föremål medan andra ting verkade så märkliga att få kunde gissa vad de varit till. Det här är ett struvjärn berättade Johan.
Johan berättar också om valnötsträdet som de planterat och som ger god skörd trots att det sägs vara för kallt klimat här. I trädgården växer även mullbärsträd med mogna bär och tulpanträd med vackra blommor. Han berättar att gården tidigare hette Ökna som betyder ödemark och är en beskrivning av naturen och läget där gården en gång byggdes. Gården fick namnet Gotthardsberg på 1700-talet efter friherren och militären Gotthard Marks von Wurtenberg som bodde här då.
Tack för en fin kväll
Monika Gustafsson