Uppmärksammad utställning på Åsa Folkhögskola

Textstorlek:

Textilhistoriska gruppen i Nyköping satte på fredagen 10 mars upp sin uppmärksammade utställning ”Textil&Miljö” på Åsa Folkhögskola i Sköldinge.

Uställningen som närmast kommer från  Re-Tuna i Eskilstuna där den visats sedan december tar upp rad faktorer gällande textil tillverkning och miljökonsekvenser, arbetförhållanden i textilfabriker, klädkunder i Sverige och deras syn på nämnda frågor, likaledes butikers syn, forskning om nya textilmaterial, om smart textil och dess forskning, myndigheter som sysslar med textila frågor, returhantering av textil, gifter i textil, tvättråd med mera.

Föreningens bok ”Ohållbar klädproduktion-vad kan vi konsumenter göra?” , författad av föreningens ordförande Birgit Eriksson och vice ordförande, Torbjörn Andersson, lyfts också fram på utställningen såsom föreningens övriga bokutgivning.

Torbjörn Andersson