Ulf Berggren hos KFV-släktforskarförening

Textstorlek:

Onsdagen den 29 oktober föreläste Ulf Berggren om smeder och hur man hittar de. Ulf är med i föreningen FFS som kartlägger, utforskar, registrerar och publicerar smeder i Sverige. Databasen är nu uppe i 250 000 poster, och det finns nu en sökbar skiva med smeder och dess familjer. Endast 10 % var Valoner så dom flesta släkten är svenskar. Smedyrket gick ofta i arv och många flyttade runt i Sverige.
Det finns en hel del material att söka i så som brukens olika register. Där man kan hitta avräkningsböcker, där syns hur mycket smeden förtjänat och vad han tagit ut i varor. Smederna skulle få 1/3 av lönen i kontanter. Har man tur kan man hitta var smederna kom ifrån och när de fick sitt mästarbrev.
Roterings och utskrivningslängder finns i krigsarkivet, blivande smeder togs inte ut till krigstjänst. De behövdes på hemmaplan.
Hammartingprotokollär som en domstol för smeder. Tvister och brottsmål mm togs upp och kan ha speciella straff för bruken som inte finns i resten av landet. Tex. Ligga i en låst kista eller hänga på en vägg, få springa gatlopp mm. Många tvisten mellan smeder och brukspatroner, skulder eller dåligt arbete mm. tog upp i denna rätt.
Smederna började sitt arbete redan kl 04,00 och en duktig smed kunde med hjälp av smedsdrängar ha flera stationer på gång samtidigt. Tjänade på så sätt mer, men måste avlöna sina drängar.
Man började som smedsdräng sedan mästersven och till sist mäster smed. Ålderman var den högsta och den mest betrodda duktiga smeden. Han fick ofta åka runt till olika bruk för att lära upp nya smeder och dela med sig av sin kunskap. Åldermannen fick även göra de svåraste och viktigaste arbetena.
Brukspatronerna hade ofta flera bruk, smederna blev ibland förflyttade, vare sig man ville eller inte.
Hammarsmedslådan, fick sina inkomster från bland annat Mästerbreven som smederna fick betala för, eller böter som hade betalats in.
Därifrån betalades ut till en sjuk, skadat smed eller smedsänka. Därmed kunde smedsänkorna klara sig ekonomiskt utan att behöva gifta om sig.
Riksarkivets och Släktorskarförbundets hemsidor har en del register att söka i. Landsarkiven har väldigt många orginalböcker att söka i, ej digitaliserat. Ulf Berggren har kommit ut med en ny intressant bok för smedforskare. FFS hemsida http://smedforskning.se/ ger många bra tips i forskningen.
Ett 30-tal åhörare fick en trevlig och inspirerande kväll med Ulf Berggren.