Tuna Bergslag lever igen!

Mitt Sörmland - JärnframställningAnders Stenberg häller i kol i blästerugnen.
Textstorlek:

Medlemmar ur Södra Sörmlands Industrihistoriska Förening har 28 juni framställt järn för smide vid Lasätter och dess gamla smedja, Lundaskog, utanför Nyköping.

Efter en dryg månads förberedelser med kolning för kol med mera till den blästerugn som användes för järnframställning kunde föreningens medlemmar glädja sig åt detta. Rödjord användes till framställningen. Syftet var att påvisa hur det gick till förr i tiden för att få fram järn till husbehov vid gårdarna samt att hålla en 3000-årig tradition (i Sverige) vid liv.

Södra Sörmlands Industrihistoriska Förening har en cirke,l ”Berg & Järn i Sydöstra Sörmland”, och denna tid vid Lasätter var av mer praktisk karraktär utöver de teoretiska studier man har om traktens rika historik i ämnet. Inte minst om Tuna Bergslag som innefattade Lundaskog-området.
Eventuellt återkommer järnframställning vid Lasätter som en del av gårdens besöksnäring.

Torbjörn Andersson