Tonalerna och julmusik

Textstorlek:

Gruppen Tonalerna under ledning av Ann-Cathrine Högberg-Wingren inledde decembermötet hos SPF Flensbygden med trevligt framförda julsånger. Ordförande Gun Holmqvist informerade om kommande resor och program. Resor är planerade till Island och Irland. Teaterresa till Cirkus med ”Livet är en schlager”. Hon informerade om senaste KPR-mötet där socialchef Lenita Granlund informerade om arbetet inom förvaltningen. Det finns idag 127 lägenheter för särskilt boende Dock behöver ytterligare ett nytt boende vara öppnat 2022 och 50-70 platser behövs på en tioårsperiod. Kommunen bjöd också in till samråd om ev. nybyggnad av ett trygghetsboende om sexton lägenheter i kommunal regi i centrala Flen. Ett trygghetsboende i privat regi är också planerat. Stefan Zunko avgick som ordförande för KPR och avtackades av Gunnar Andersson för ett gott ledarskap. Mötet avslutades med kaffe och lotteridragning.