Tionde Årsmötet

Textstorlek:

Söndagen den 29 mars hölls det tionde årsmötet i Råby-Rönö hembygdsförening.
Trots det regniga vädret kom drygt 50 personer till Råbyborgen. Yngve Larsson ledde årsmötet, som vanligt. Omval på samtliga i styrelsen, utom Lottie Hägg som avgick, i hennes ställe valdes Leif Tengholm in.
Två nya revisorer valdes också, Anita Helmerson och Bo Fredriksson. Hembygdsförbundets hedersnålar delades ut av Yngve Larsson och Kent Josefsson (initiativtagare till bildandet av föreningen) till styrelsemedlemmar som suttit i 10 år. Kurt och Gunilla Nordström, Tom Linder, Bernt Fredriksson, Ingemar Gustafson, Runo Mattsson, Anna-Karin Larsson, Sven-Inge Pettersson.(inte närvarande)
Därefter visades ett bildspel över föreningens aktiviteter 2005-2014. Sedan dracks kaffe med smörgås och hembakad kaka. Avslutningsvis blev det dragning i lotteriet med många vinster.