Temaresa: ”I sörmländska bönders fotspår”

Textstorlek:

Under förra året hade vi en arbetsgrupp tillsammans med Husby-Rekarne hembygdsförening som jobbade fram en turistattraktion som publicerades med hjälp av Sörmlands hembygdsförbund. Det gick ut på att visa hur just vår bygd har varit beroende av jordbruk och djurhållning samt visa ett av kommunens äldsta industriområde. Friläggande av odlingsmark genom sjösänkningar och utdikningar, likaså avelsarbete för att få hög mjölkproduktion och idag en av pionjärerna inom ekologisk odling och djurhållning. Då utformades en rundtur för att visa platser som symboliserar denna utveckling.

Vi hade också en studiecirkel om hur vi guidar turister när de kommer och besöker oss. Nu blev det ingen rusning att gå ”I Sörmländska bönders fotspår”, bokningarna uteblev helt. Då beslutade vi att erbjuda denna rundtur lokalt i Husby och Näshulta.

Den 26 maj genomförde Husby-Rekarne och Näshulta hembygdsföreningar denna rundresa tillsammans i hembygden. Det blev nästan en full buss, 44 st som var med på turen. Vi besökte Rosenforsparken och Husbybyn och tittade på Karl IX kanal. Vidare till Näshulta Bruk där vi fick en genomgång av Björn Axelsson om hur landskapet i Näshulta växt fram ända sen istiden till dagens datum. Efter förevisning av ramsågen körde vi vidare till Magda Säteri för en gå på kovandring med Christer Nordqvist, som berättade om rödkullorna på Magda och dess ekologiska verksamhet. Här fick vi även lunch och en paus på turen.

Rundturen avslutades på Hanrbergs museum där också eftermiddagskaffe serverades, innan resan gick åter till utgångsplatsen. Resan genomfördes i strålande sol och med stort intresse från deltagarna. Jag fick uppfattningen att deltagarna tyckte turen var mycket intressant och trevlig.

TORBJÖRN ANDERSSON