Teaer i Gnesta

Textstorlek:

Många vill bevara en levande landsbygd. Det kan betyda extra kostnader för mjölk, spannmål och kött från Sverige. Dessa problem tar Vibeke Nielsen upp i sin pjäs ”Den stolta skammen – sökande landsbygdens själ”.

Pjäsen blir i år särskilt aktuell då det nu är 70 år sedan statarsystemet avskaffades, något som redan aktualiserats i olika sammanhang.

Vibeke Nielsen har tidigare kunnat ses i bland annat sitt eget skådespel om kyrkomålaren Albertus Pictor. Hon gestaltade även grevinnan Kyhle i sommarteaterversionen av Hedebyborna , som under två somrar gick för fulla läktare vid Stadshotellet i Trosa.

Föreställningen ”Den stolta skammen” ges lördagen 28 mars klockan 14.00 på Elektron i Gnesta i ett samarrangemang mellan SPF, PRO och Frustuna Hembygdsförening.