Svampklubbens vårutflykt

Mitt Sörmland - Gymnopus hariolorumGymnopus hariolorum
Textstorlek:

Svampklubben Mandelriskans Vårutflykt till Vinön i Hjälmaren 25/5

Vi hade i alla fall tur med vädret, för det var kalas. Däremot var det lite sämre med svamparna. Många hade kanske räknat med toppmurklor och vårmusseroner men dessa uteblev. Det gjorde kanske inte så mycket eftersom våra svamputflykter blir så mycket andra upplevelser som blommor, snäckor, ormar och skalbaggar. Våra två botaniker registrerade allt till artportalen och passade på att berätta om växter. En rolig skalbagge hittades också och heter lövträdslöpare.

En av deltagarna, Anders, verkade ha en förmåga att hitta snokar. Bland annat fick några av oss se två snokar som parade sig. Honan blev skrämd av oss och ringlade iväg, hanen satt fast och fick åka med på släp.

Vi fann en del vedsvampar men kanske inga sällsyntheter, när vi kom till ett lite fuktigare ställe med lövträd, fick jag syn på några hattsvampar som jag inte kände igen, så de fick följa med hem för bestämning. Att jag inte kände till dem var kanske inte så konstigt för enligt litteraturen hade de bara blivit hittade cirka 20 gånger i Sverige. Svamparna luktade rutten kål och namnet är Gymnopus hariolorum Stinknagelskivling.

Klas Jaederfeldt