Styrelsemöte i Vrena Folkets Husförening

Textstorlek:

Vrena Folkets Hus styrelsemöte, den 24/2 inför årsmötet den 24/3, präglades av optimism och framtidstro. Ekonomin är god och hela anläggningen är i gott skick. Flera nya kandidater har lovat att ställa upp till styrelsen nu när Inge och Deris slutar efter fyra framgångsrika år. Årsstämman kommer att ledas av Kent Möller Andersén. Vi bjuder på fika och trevlig samvaro.
www.vrenafolketshus.se