Styrelsemöte i Vrena Folkets Hus

Textstorlek:

Tisdagen den 23 april var det ett viktigt styrelsemöte i Vrena Folkets Hus förening. Inge öppnade mötet och hälsade särskilt de tre nya medarbetarna hjärtligt välkomna. Beslut togs att utöka parkeringen med cirka 30 bilplatser, byggandet av boulebanor samt att förbättra vägvisningen till Folkets Hus. Vidare planerades vår städdag den 12 maj samt vår stora satsning på Vrenadagen den 7 september i och runt Folkets Hus.

Den 21 juni blir det midsommarfest i parken i Vrena IF:s regi och 12 oktober återkommer vårt välbesökta musikcafé. Uthyrningarna går bra liksom dansverksamheten. Vi ser mycket positivt på framtiden.

Vrena Folkets Hus