Studier och Cittror

Textstorlek:

Septembermötet hos SPF Flensbygden inleddes med att ordf. Gun Holmkvist informerade från förbundets kongress i Jönköping som bland många viktiga beslöt om namnändring till SPF Seniorerna. Kommande aktiviteter och resor redovisades.
Studieansvarig Anita Karlsson informerade med hjälp av Anna-Sara Hammarqvist från Vuxenskolan om kurser och kommande studiecirklar. Augustimötet med Kommunala Pensionsrådet besöktes av kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Larsson och nya kommunchefen Cecilia Vikström. De informerade om bostadssituationen i kommunen. Hemgården i Malmköping öppnas i januari med tio platser särskilt boende. Ny politisk organisation har beslutats om i kommunen. Det innebär färre antal nämnder och råd. KPR kommer dock att vara kvar oförändrat. Små enheter av särskilt boende finns nu i Flen, Hälleforsnäs, Malmköping och Sparreholm. Trygghetsboende har inte kommit lika långt men finns i Bettna. Ytterligare några är på gång i Flen.
Som sista höjdpunkt fick vi åter njuta av vårt egna spelglada gäng” Violcittrorna”, som även har spritt glädje med sina program på många håll i Sörmland
Mötet avslutades med kaffe och lotteridragning med frukt och grönsaker som vinster.