Studiebesök hos Arkiv Digital i Lyresta

Textstorlek:

KFV Släktforskarförening. Onsdagen den 15 november reste, en i stort sett fulltalig, styrelse för släktforskarföreningen på ett studiebesök till Arkiv Digital i Lyrestad. Vi välkomnades av AD:s vd Mikael Karlsson som inledde visningen med att berätta att verksamheten, som idag är tämligen omfattande, startade med två personer hemma vid köksbordet. Han visade därefter runt i de ljusa och fräscha lokalerna som även innehöll ett gym för de anställda då de hade ett ganska stillasittande arbete.

Här rådde full aktivitet. En anställd digitaliserade böcker som skänkts av en privatperson medan andra ägnade sig åt samma arbete med negativen till de över 5 miljoner flygbilder som förvärvats av Svenska Aero-Bilder där papperskopiorna redan digitaliserats. Dessa är redan nu sökbara i databasen för dem som har ett abonnemang hos AD och KFV:s medlemmar kan komma i åtnjutande av denna kulturskatt via datorerna i våra släktforskarrum. Utöver rundvandringen, som skedde genom travar av fotografier från Svenska Aero-Bilder, bjöds avslutningsvis på kaffe med tillhörande frågestund. Här fick vi information om såväl verksamheten i sin helhet, pågående projekt samt tankar om framtiden.

Styrelsen fick tillfälle att ställa frågor av olika slag och fick också svar på en del funderingar och sådant vi upplevt som problem eller felaktigheter. Avslutningsvis gjordes en överenskommelse om samarbete kring ett bouppteckningsregister som släktforskarföreningen har i sin ägo och som AD också tyckte var intressant att digitalisera.
KFV/Anne-Marie Lindblad