Stipendiater ur Lars Aldéns hårdslöjdsfond

Mitt Sörmland - Cornelia Broberg och Sebastian MarkevallStipendiaterna Cornelia Broberg och Sebastian Markevall med Hemslöjdsföreningen Sörmlands ordförande Marianne Fröberg. Foto: Susanne Boussard
Textstorlek:

På den årliga gammeldags marknaden i Malmköping 25 maj 2013, delades det ut två stipendier ur Lars Aldéns hårdslöjdsfond via Hemslöjdsföreningen Sörmlands ordförande Marianne Fröberg. De lyckliga stipendiaterna är smederna Cornelia Broberg (född 1990) och Sebastian Markevall (född 1987).

Cornelia och Sebastian har gått en tvåårig smidesutbildning vid Västerbergs Folkhögskola. September 2012 etablerade de Klensmederna Basse & Cornelia AB.

De hyr den gamla smedjan på Husby gård norr om Nyköping och håller på att bygga upp sin verksamhet.
För närvarande jobbar de två dagar i veckan i smedjan, men målet är att på sikt kunna försörja sig på sin verksamhet. De vill bedriva smide av bruks- och konstföremål samt ge kurser. De arbetar på traditionellt vis med hammare och städ och hämtar ofta inspiration från äldre föremål.

Cornelia och Sebastian var representerade på SHR’s jubileumsutställning på Liljevalchs 2012 med handverktyg, som yxa och tjäckel.

Sörmlands museum har gjort en liten film om Cornelia och Sebastian som ett led i projektet Unga bygger grönt: Klicka här för att öppna sidan och se filmen i ett nytt fönster

 

Lars Aldén (1927-2000)
Lars var lantbrukare, uppfinnare och politiker, uppväxt och verksam på gården Väderbrunn utanför Nyköping. Han var även en stor ambassadör för den hårda slöjden och ägnade sig själv mycket åt smide och svarvning. Lars Aldén satt under många år i styrelsen för Hemslöjdsföreningen Sörmland. Vid mängder av tillfällen deltog han med sin svarv eller sin egenhändigt byggda smedja, som han drog på en traktor, och demonstrerade sitt hantverk. De föremål han tillverkade sålde han inte, utan istället gav han bort dem till människor med uppmaning att betala valfritt belopp till den hårdslöjdsfond han skapat och som hemslöjdsföreningen förvaltar. Hans tanke var att när fonden fått tillräckligt mycket kapital skulle den ge utbildningsstipendium till unga eller äldre som ”är på väg”, som han uttryckte det. Innan Lars Aldén hastigt gick bort i början av 2000 hade han samlat in närmare 200 000 kronor. Han hade då delat ut ett stipendium.

Statuter
Ett stipendium delas ut en gång per år till en person med anknytning till Sörmland. Med anknytning till Sörmland menas att personen ska vara bosatt i länet eller ha tillbringat större delen av sin uppväxt i länet Det ska företrädesvis vara en yngre person som utbildar sig eller vill förkovra sig i trähantverk eller smide. I det fall en person går på en längre utbildning som stämmer med stipendiets syfte kan även äldre stipendiater komma i fråga.
Stipendiet är i första hand ett utbildningsstipendium, vilket innebär att stipendiet främst ska användas till en kurs på Sätergläntan eller motsvarande. Stipendiet kan även i undantagsfall användas till utrustning i samband med uppbyggande av en hantverksverksamhet. Stipendiesumman motsvarar en veckokurs på Sätergläntan inklusive omkostnader, för närvarande 10 000 kronor (2013).

En stipendiekommitté utses varje år av hemslöjdföreningens styrelse. Kommittén bestående av länets hemslöjdskonsulent med inriktning mot hård slöjd, samt två medlemmar i hemslöjdsföreningen varav minst en styrelseledamot ger förslag på stipendiater. Beslut tas av hemslöjdsföreningens styrelse. Om stipendiet inte delas ut något år kan två stipendier delas ut nästföljande. Stipendiet kan inte sökas.