Stigtomtaortens hembygdsförening bjöd på järnvägshistoria

Mitt Sörmland - Banvaktsstuga 8, 1915Banvaktsstuga 8, 1915.
Textstorlek:

Söndagen den 17 november hölls höstmöte i Klockarbol. Vi var ett gäng entusiastiska ”järnvägsintresserade” som fick lyssna till Eric Henriksson från Eskilstuna. Han berättade om folket som bott och verkat längs TGOJ-banan inom Stigtomta och Nykyrka socknar. Banan byggdes på 1870-talet och Larslunds och Stigtomta stationer togs i bruk för allmän trafik 1 juli 1876. Vid Larslund fanns också vattentorn till ångloken. Banan elektrifierades 1951 – 53. Båda våra stationer är nu rivna.

Banvaktsstuga 7 låg i Nicolai socken men vi fick se bilder på även denna. Den låg vid övergången nedanför Östvreta på den gamla landsvägsdel som går in mot Larslund. ”7:an” revs 1959. Ofta var hustrun bomvakt vid banvaktsstugorna och man var skyldig att sköta trädgården perfekt. Vid Larslund ligger fortfarande kvar en banförmansbostad. Nästa banvaktsstuga, nummer 8 vid Jordbroövergången. Banvakten hade att sköta cirka 4-5 kilometer räls och växlar vinter som sommar. Först gick man sträckan, men fick senare trampdressin och så småningom motordriven dressin. Tiderna har förändrats!

Nästa stuga var 9:an vid Björntorp och den fanns kvar i privat ägo till 1996 och revs därefter. Vid Stigtomta station fanns en banvaktsstuga nummer 10 och vid Torstavägen nummer 11. De båda sistnämnda finns fortfarande kvar. Vid vägövergången vid Vrena låg fram till vägbygget 1939, banvaktsstuga med nummer 11 enligt första numreringen legat. Så är vi då i Vrena när vi passerat ån. Vid ån hade en pumpstation/vattentorn uppförts till ångloken.

Förutom stationer och banvaktsstugor fanns hållplatser vid banvaktsstuga 9 Björntorp, Vallersta, Drögsta, banvaktsstuga 11 Torsta och Länninge. Hade man ”tumme med” rälsbussföraren så kunde han sakta in även på Stigtomtamalmen så man fick hoppa av. Vi är många som minns både tåg och rälsbussar. Tänk så snabbt, enkelt och framförallt miljövänligt med järnvägen. Kanske kan vi så småningom få tillbaka persontrafik på järnvägen?!

Förutom detta föredrag drack vi kaffe med goda mackor. Vi riktade också tack till alla som skänkt material och dokument till föreningen under året. En framåtblick på nästa år ger vid handen såväl veterantraktorrally som flygplatsvandringar vid både Larslunds och Stigtomtas gamla flygfält. Det sker i samarbete med Flygplatsveteranerna och Tuna Hembygdsförening. På agendan också några torpvandringar och cykelutflykter. Vi i styrelsen tackar för i år och önskar alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!