SPF Seniorerna Tystbergabygden

Sekr Berit överlämnar choklad och blommor till ordf Per-Åke Lindgren. Våra duktiga arrangörer fr v Lisbet G. Joe E. Inez K. Ruben E. Inga E. o Gunnar L. Styrelsen sittande fr v Alice M. Kristina N. Kjell E. Per-Åke L. Berit J. Per K. samt Björn E. saknas gör Babro N. samt en bild på några mötesdeltagare.
Textstorlek:

Rapport från årsmötet i Ludgo Bygdegård.
Den 14 febr var det dags för årsmöte i Ludgo Bygdegård, ett 80-tal medlemmar infann sig.
Ordf Per-Åke hälsade alla välkomna, därefter hölls en parentation över avlidna medlemmar.
Rolf i Oglöt valdes som ordförande för mötet och Joe Eklöf utsågs till sekreterare.
Valberedningen hade arbetat hårt i år men så småningom blev alla funktionärsposter tillsatta.
Av årsberättelsen framgår att föreningen haft en omfattande verksamhet med månadsmöten, resor, vandringar, boule, bridge, bowling och mycket mer, med många deltagare.
Medlemsantalet var vid årets slut 220 st.
Några funktionärer avtackades med blommor och applåder.
Styrelsen består i år av Per-Åke Lindgren som avböjt sig som ordförande men som tog på sig att bli tillförordnad ordförande tills vidare. Övriga i styrelsen omvaldes, utom Per Ivander som avsagt sig men som står kvar i trivselkommittén.

Efter mötet serverades smörgåstårta. Siv-Britt informerade sedan om årets resor.
Lottdragning och kaffe avslutade dagens möte.
Stort tack till våra arrangörer särskilt till Ruben och Inga som ordnat med våra årsmöten i 10 år.
Vid Pennan Berit Jansson
Fotograf Per Karlsson