SPF Seniorerna Kafjärden

Textstorlek:

Vid föreningens årsmöte i Kungsvallen var 85 personer samlade. Efter att alla hälsats välkomna hölls parentation över de medlemmar som avlidit under det gångna året.

Torbjörn Olsson valdes till ordförande för det kommande året efter Berndt Andersson som avsagt sig uppdraget. Övriga styrelsemedlemmar är Carl-Ivan Abrahamsson, Gunnar Gustafsson, Rose-Marie Westerlind, Sven Gustafsson, Inger Löthman, Britt-Marie Stenqvist Andersson, Solveig Kindblad och Birgitta Ullman. Nytt namn för föreningen antogs och vi heter numera SPF Seniorerna Kafjärden.

Föreningens rikliga utbud av aktiviteter presenterades av respektive ansvariga samtidigt som bildspel från aktiviteterna visades. Föreningens sånggrupp medverkade med sånger ur sin repertoar. Samtliga aktiviteter har startat upp, det är bara golfarna som ligger i startgropen och väntar på att banorna här i norra Sörmland skall bli spelklara.
På föreningens reseprogram står nu närmast kryssning med M/S Cinderella, därefter Musikalen Evita och senare i maj 4-dagars resa till Åland/Kökar. På månadsmötena får vi information om läkemedel/kost och motion, trafikinformation, besök av Leif Jacobsson Malmköping samt har våravslutning vid Sundbyholm.
Nu får vi njuta av den annalkande våren med snödroppar vid husknuten, talgoxens filande sång och hackspettens trumvirvlar.

SPF Seniorerna Kafjärden /