SPF Malmabygden

Mitt Sörmland - Kören SarabandKören Saraband underhöll.
Textstorlek:

På måndagen den 18 mars hade föreningen inbjudit till ordinarie marsmöte i Hörsalen i Malmköping. Anslutningen var mycket god. På programmet stod underhållning av kören Saraband under ledning av kantor Sara Henriksson och medverkan av Lars Brokvist på basfiol. Repertoaren omfattade verk av såväl
Hugo Alfvén som av lokala förmågor.

Efter kaffet följde information om föreningens verksamhet, rese- och friskvårdsverksamhet samt lotteridragning,
innan mötet avslutades med en demonstration av föreningens hemsida.