Sommarvandring till Lindstumajas stuga

Textstorlek:

Sköldinge-Valla-Lerbo hembygdsförening hade en vandring till Lindstumajas stuga i Sköldinge måndag den 18. Cirka 50 personer samåkte från Sköldinge kyrka och upp på skogen Lindmon, bakom Lindbro såg och gick sedan ca 800 meter på en mindre väg. En liten grå stuga dök upp i en glänta i granskogen. Runt huset växer några lite grövre ekar och några klenare fruktträd. Stenmurar skymtar runt stugan och tomten och man kan ana äldre åkertegar innanför murarna. Stugan är långsmal med en låg dörr mitt på långsidan. Där kommer man först in i en kallfarstu. Till höger leder en låg dörr in i det enda rummet, ett litet men ljust rum med två fönster och en eldstad. På andra gaveln av stugan finns två bodar. På äldre foton kan man se att det då fanns ett fristående dass. En källa finns på tomten men den såg inget vidare ut. En deltagare berättade om en källa med finare vatten som ska ha funnits om man följer en stig öster ut. Framför stugan kan man se en äldre småväg gå över tomten och slingra sig in i skogen söder ut. Någon berättar att det var vägen Lindstumaja tog när hon skulle ner till Sköldinge.
Gunnel Berg berättar om stugan och om historien om Maria Brobäck eller Lindstumaja som hon kom att kallas då hon bodde här i Lindstugan i över 30 år. Lindstugan byggdes som backstuga 1840 av gården Holbonäs som då ägde skogen. Maria Brobäck flyttade in här med sina 3 barn 1901. Hon var själv 46 år och var ensam med barnen då mannen hade lämnat henne. Det var inte lätt att försörja sig och barnen där i stugan men hon kämpade för att slippa bli utlämnad åt fattigvården. Ursprungligen kom hon ifrån Västerbotten och allt sedan ungdomen hade hon varit stark som person. För att försörja sig och plockade hon blåbär och lingon och sålde och gjorde kvastar och vispar och vävd mattor. Hon gjorde även dagsverken i granngårdarna. Senare fick hon jobb med att städa stationshuset i sköldinge. Det skulle göras efter klockan 11 på kvällen. Då fick hon lämna barnen hemma och gå genom skogen ner till Sköldinge sommar som vinter. Maja lyckades med att försörja sig och sina barn och med tiden blev hon en kär vän till grannarna runt om. Hon kom att bo här fram till 1935 då hon fyllde 80 år och sedan flyttade till ålderdomshemmet vid Katrineberg. Hon somnade stilla in en vårvinterdag 1937.
Stugan har blivit ett populärt mål för vandringar och många skänker då en tanke till Maja som levde här och satte sin prägel på platsen.
Monika Gustafsson