Sommarvandring till Kolerakyrkogården i Lerbo

Textstorlek:

Måndagen den 13 juli gick Hembygdsföreningens första sommarvandring till kolerakyrkogården i sydöstra delen av Lerbo. Vandringen startade vid Ängtorp och följde den med gula snitslar uppmärkta stigen. Vi var runt 25 personer och såg ut som ett vackert pärlband slingrande genom den mossgröna skogen. Många tyckte nog att stigen verkade längre än 1 kilometer men att det ändå var värt det när plötsligt ett litet muromgärdat område dök upp där mitt i skogen. Det finns en öppning på ena långsidan och stenarna i muren är överväxta med mossa.
Kolerakyrkogårdar anlades över större delar av landet när smittan kom via hamnen i Göteborg till Sverige 1834 och sedan spred sig snabbt in i landet. I Göteborg dog var 10:e person och i Jönköping smittades var 3:e person och var 6:e dog. Symtomen var magsjukeliknande, man kunde dö efter någon enstaka dag och visste inte hur smittan spreds. Kolerakyrkogårdarna var en slags massgravar som anlade avsides för att begränsa smitta. Kolerakyrkogården i Lerbo ligger mitt i mellan Ängtorp, Kämbol och Värmstugan. Förr var det inte skog här utan betesmark och det gick småvägar mellan ställena. Det finns fortfarande spår efter de gamla vägarna och den gulsnitslade stigen går till stor del på dem.
Sedan kom man på att smittan var en bakterie som spreds med förorenat vatten vilket det fanns gott om i de trångt befolkade städerna. Man lyckades begränsa kolerans spridning och tror att ingen har begravts på kolerakyrkogården i Lerbo.
Man anlade sådana här kyrkogårdar över hela landet. Många har försvunnit men det finns 16 stycken kvar i Sörmland bland annat den här i Lerbo. De har sett olika ut, en del har mur omkring sig medan andra begränsas av en vall eller ett dike. Några markeras med fyra hörnstenar. Om man vill veta ifall det finns en kolerakyrkogård där man bor kan man söka på internet på fornsök på Riksantikvarieämbetets hemsida.
Vi hade sedan picknick innanför murarna, tänkte på vilken svår tid det måste ha varit under kolerasmittans tid och njöt av den soliga och varma sommarkvällen.

Sköldinge Valla Lerbo Hembygdsförening