Sockenrådets informationstavlor

Mitt Sörmland - informationstavla i VallaInformationstavla i Valla.
Textstorlek:

Hur hittar man platser och företag i Valla och Sköldinge? Det har tidigare varit ett problem för besökare i de båda orterna. Men nu har Valla-Sköldinge sockenråd själva tagit initiativet och gjort något åt det problemet.

Efter många turer med flera myndigheter inblandade har sockenrådets informationstavlor kommit på plats vid tre av infarterna. Flensinfarten i Sköldinge saknar än så länge informationstavla, men kommer inom en snar framtid att förses med information även där.

På tavlorna har ett antal företag fått plats för sin logotyp och lite övrig information. Naturligtvis omfattar informationen även offentlig samhällsservice. Tavlorna har kartor över tätorterna och även en sockenkarta för orientering av service utanför tätorten.