Smått och gott från Flensbygden

Textstorlek:

SPF Flensbygden har haft besök av Nils Horndal från Vallinska Bokhandeln. Nils hade en genomgång av höstens nyutkomna litteratur, som väckte vår nyfikenhet.
Julbordsresan gick till Åland på ett gungigt hav. Styrelsen jobbade med planering av nästa års budget och program.

Efter att i sexton år har lett våra gymnastiserande medlemmar avtackades Margit Bödecs för ett fantastiskt arbete. Margrethe Jansson heter efterträdaren.

En av våra medlemmar hade sett kulturprogrammet Kobras avsnitt om Ungern. Som född i landet var hon inte nöjd med innehållet och bjöd oss på en innehållsrik och fängslande redogörelse för sitt forna hemland. Vi lärde oss mycket av Gertrud Ovari Nem.