Slutar efter 25 års styrelsearbete i Näshulta Hbf

Textstorlek:

Efter 25 år i Näshulta hembygdsförenings styrelse, som bl.a. vice ordf. avtackades Ulf Axelsson vid föreningens 31 årsmöte. Ulf har bl.a. svarat för en av de tyngre posterna i föreningen, nämligen av det praktiska arbetet före och under Näshultadagen, medlem-marnas återvändardag. Han har även varit den, som alltid enga-gerat sig i frågor, som inte alltid varit så självklara. Som tack för nerlagt föreningsarbete avtackades Ulf med blommor, ljuslykta samt ett presentkort.
Lotteriansvarige under många år – Ulla Hammarström – blev även hon ihågkommen med blommor och ljuslykta.
Efter en tyst minut, som parentation över medlemmar, som under året lämnat oss, fortsatte årsmötet under ordförandeskap av tidigare ordf. Lars Johansson och sekr. Eva Jonsson.
Till ordf. för kommande år fick Torbjörn Andersson nytt förtro-ende. Ledamöterna Agneta Jansson och Eva Jonsson omvaldes och nyval skedde på Hans Eriksson. Till ersättare omvaldes Björn Axelsson samt de två nyvalda Elin Eriksson och Stig Eriksson.
Förutom dessa består styrelsen av kassören Kristina Månsson och ledamöterna Ulla Walfridsson och Erik Hammarström.
Efter sedvanlig förtäring fortsatte kvällen med sång och musik av kvartetten LEJAZ, som hade 1/4-dels Näshultaanknytning. De bjöd på sånger från Taube till Sven-Ingvars och avslutade med en Kent-låt på sin repertoar. Kommunalhuset var långt ifrån fullsatt men ca 50 medlemmar hade ändock hörsammat kallelsen.
Närmast på föreningens program står ”Vårvandring”. En utflykt till naturområdet och fågelsjön Prästsjön den 12 maj.