Släktforskning och Omsorg i en ny tid

Textstorlek:

SPF Seniorerna Flensbygden har haft septembermöte. Ordf. Gun Holmqvist informerade om augustimötets sillunch i Thuleparken, där Karl-Erik Jacobsson berättade minnen från sina många år som lärare i Flens kommun. Yvonne Uddenius berättade om Hembygdsgårdens historia.
Gun rapporterade om studiebesöket på Hemgårdens äldreboende i Malmköping och därpå följande möte med KPR.
Studieansvariga Britt-Marie Wahlström informerade om kommande studieprogram. Christer Uddin har cirklar i Släktforskning och Rolf Borg om cirkeln ”Vård och Omsorg i en ny tid”.
Som traditionen bjöd framförde vår stolthet Violcittrorna ett välkomponerat program som de glatt många föreningar och äldreboende i länet med.
Mötet avslutades med kaffe och lotteridragning