Släktforskarföreningen hade besök från SVAR-Riksarkivet

Textstorlek:

Torsdagens den 29 september gästades vi av Mariia Mähler från Svar Ramsele och det var 45 medlemmar som hade slutit upp och ville veta mer om SVAR och hur man hittar i alla register. SVAR – Svenska arkivinformation är en avdelning i Riksarkivet. SVARs uppgift är att göra arkivmaterial tillgängligt för forskning och undervisning. En del är gratis men det mesta av det digitaliserade materialet kräver abonnemang.
Mariia började prata om sökning i Sveriges befolkning och Folkräkning som nu finns
åren 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910 och nu håller Svar på att lägga in folkräkningen för år 1930. Allt är inte inlagt men det kommer mer och mer. I 1930 års folkräkning finns flera uppgifter, bland annat yrke var man är född inkomst och var man är bosatt mm.
Andra digitaliserade sökbara arkiv hittar man om man går in på Specialsök Där kan man verkligen botanisera bland mängder av olika databaser. T.ex SCB-utdrag, frigivna straffångar med bild, bouppteckningar, konseljärende och mycket mer. Lokal undersökning jordbruk åren 1913-1920, Krigsarkivets porträttsamling, och sjömanshus. Detta är ett litet axplock på vad man kan finna.
Mariia visade också det nya bildvisningsprogrammet som på sikt kommer att helt ersätta det gamla systemet.
Svar går över till ny bildvisning den 1 okt och skall fungera på Mac, Pc , smarta telefoner och surfplattor.
Mötet avslutades med lite allmän information om den nya lokalen och kommande aktiviteter. Alla var positiva till den nya lokalen och tycker att det fungerar bra. Föreningen har många sökbara program i våra datorer och dessa är för alla våra medlemmar.
Önskemål om bidrag till våran medlemstidning smått som stort. Hittar ni något i kyrkböckerna förmedla det till föreningen, skriv några rader så kan vi ta in i kommande nummer av medlemstidning.
KFV- släktforskningen/Inger Andersson