Släktforskardagen i Katrineholm

Textstorlek:

KFV Släktforskarförening firade ”Släktforskardagen” den 20 januari 2018 med att bjuda in gamla och nya medlemmar till mingel och genomgång av vad datorerna i forskarrummet har att erbjuda i form av intressanta program av många slag. Vidare höll föreningens vice ordförande Eivor Grafsund en innehållsrik information om olika databaser – vad man kunde hitta och hur man bar sig åt. Den timme som var planerad för informationen räckte inte till och det var många som dröjde sig kvar med frågor. 35-talet åhörare lyssnade, frågade och gjorde upptäckter rörande allmänna saker men också kring sin egen forskning. På temat emigrantforskning ingick bl.a. emigrantregistret, poliskammaren i Göteborg med sina passagerarlistor, båtar, amerikanska tidningar samt folkräkningen i USA 1940. Arkiv Digitals stora databas med flygbilder var naturligtvis ett populärt tema. Utöver detta hann Eivor med att visa hur man hittar knektar i centrala soldatregister och generalmönsterrullorna. Polisunderrättelser, frigivna straffarbetsfångar och domböcker stod också på repertoaren för dagen – ett flertal av dessa med faktiska exempel på stöld, förgiftningar och barnadråp. Under informationsstunden var salen fylld men dessförinnan hade övriga styrelseledamöter möjlighet att visa tillrätta vid datorerna i forskarrummet där också många slog sig ned och, med glada utrop, hittade en och annan ana. Det var en nöjd skara medlemmar som lämnade lokalen och även styrelsen var nöjd över intresset. En väl genomförd dag med ett antal nya medlemmar.
Anne-Marie Lindblad