Sköldinge vägkyrka jubilerar

Textstorlek:

Under 30 år har frivilliga krafter drivit verksamheten i den medeltida kyrkan. Under åren har mellan 70 och 80 personer ställt sin tid till förfogande under tre veckor. Man har tagit emot och guidat bilburna turister, som genom åren varit nästan 19 000 personer, varav 1 500 var utländska gäster, vanligtvis från Europa. Varje dag har man också haft en lekmannaledd kort andaktsstund, nästan alltid med musik framförd av, även här, frivilliga lokala musiker. I församlingshemmet har hembygdsföreningen haft utställningar bestående av arkivmaterial med lokalhistorisk anknytning.
I församlingshemmet har även besökare kunnat ta en kaffepaus med hembakat bröd till en rimlig kostnad.
I år – jubileumsåret – bedrivs verksamheten enligt tidigare mönster. Dessutom kommer en grupp av frivilliga att framföra ett litet ”teaterstycke” där temat är ett klassiskt husförhör. Framförandet sker under tre dagar. Vägkyrkan är öppen alla dagar under tre veckor med start vecka 29.
Sköldinge kyrka i Strängnäs stift erhöll diplom som Årets vägkyrka 1997, som utdelas av Svenska kyrkans arbetsgrupp för fritidskyrka och gudstjänstrum. Som vägledning för beslutet ligger bl.a. brev och synpunkter från besökare. Vid en högtidlighet fick man ta emot diplom undertecknat av ärkebiskopen.
Den första svenska vägkyrkan öppnades 1978 i Rya kyrka i Frillesås i Halland.
Text och foto: Hans Bergh.

Bildtext: Sköldinge kyrka och församlingshem.