Projekt fångdamm vid Nybble i Lunda

Mitt Sörmland - Pia berättar om sitt forskningsprojektPia berättar om sitt forskningsprojekt.
Textstorlek:

Måndagen den 20 maj samlades cirka 30 medlemmar i Lunda hembygdsförening vid Nybble fångdamm för att lyssna till Pia Kynkäänniemi, doktorand vid Sveriges Lantbruks Universitet, Mark och miljö i Uppsala.

För att minska transporten av fosfor (P) från jordbruksmark längs vattendrag har en våtmark konstruerats genom att bredda och fördjupa ett befintligt vattendrag i ett forskningsprojekt av SLU 2011. Kilaån mynnar ut i Östersjön vid Nyköping. Fångdammen är utformad långsmal med största djup vid inloppet, cirka en meter djup och 50 meter lång i sedimentationsdelen, och en vegetationsdel med ett djup av cirka tre decimeter och 60 meter lång. I vegetationsdelen är lokala vattenväxter planterade för att minska vattnets hastighet, vilket ökar sedimentationen.

Provtagning och mätningar utförs vid inlopp och utlopp som analyseras vid SLU. Även nettomängden sediment mäts i förutbestämda intervaller.

Liknande projekt har tidigare utförts i Norge men resultatet är inte helt omsättningsbart på svenska förhållanden, beroende på terrängens beskaffenhet och lerans struktur.

I samarbete med KTH, Kungliga Tekniska Högkolan i Stockholm, finns ett filter efter SLU:s dammanläggning där ett delflöde från fångdammen leds för att absorbera löst P. Filtret består av Absol, och Polonite. Absol, framställs i huvudsak av sand, kalk, cement och vatten. Polonite består av kalcium (Ca) och kisel (Si) samt även en mindre del kalium (K).

I våtmarker som tidigare anlagts i Sverige har avsikten varit att minska kvävet (N) eller att öka den biologiska mångfalden, däremot inte fosforavskiljning.

Kvällen avslutades vid Nybble Västergård hos Anne-Marie Eriksson där Matilda Mindemo Nybble Nylunden visade sina tovade ullprodukter. Det medhavda kaffet/teet smakade bra i den sköna sommarkvällen i Nybbles utemöbler.