Poetiska tankar i vardagen

Textstorlek:

”Poetiska tankar i vardagen” hade Britt Söderholm och Agneta Welander från Katrineholm kallat sitt program som gladde SPF Flensbygdens medlemmar vid besöket på vårt månadsmöte i mars. Ett fantastiskt välkomponerat program framfördes till allas vår glädje. Dikter av våra främsta poeter framfördes skickligt. Bland annat Sten Selander, Kenneth Gärdestad, Erik Lindorm, Sandro Key-Åberg, Evert Taube och Kerstin Thorvall, för att nämna några.

Information lämnades av ordförande Gun Holmqvist om KPR-frågor och SPFs Förnyelseprojekt, kommande resor och vårens fortsatta program.

Mötet avslutades med kaffe och lotteridragning.