Österåker hembygdsförenings årsmöte

Textstorlek:

Omkring 35 personer kom till årsmötet på fredagskvällen. Särskilt välkommen var kvällens underhållare, dragspelaren Sune Werner.
Valberedningen hade gjort ett bra arbete så även om det var två nyval gick allt som en dans. Efter cirka 20 minuter kunde ordföranden för kvällen, Per Carlstedt och sekreteraren Peter Vogt slå klubban i bordet. Det dels återvalda och delvis nya arbetslaget fick följande utseende. Styrelsen består av Arne Westberg (ordf.), Per Carlstedt (v.ordf och sekr.), Peter Vogt (kassör), Ola Malmkvist, Kurt Nordkvist, Per- Arne Hellström, Barbro Jordell, Berit Svenningsson och Stefan Törnvall. Revisorer är Lennart Andersson, Lena Olsson och Göran Hallberg (ers). Valberedningen omvaldes, Sara-Greta Carlstedt, Sigvard Andersson och Roland Andersson. Redaktionskommittén är Arne Westberg, Per Carlstedt och Ing-Mari Frössevi. Kaffekommittén, kanske det viktigaste i föreningslivet, är vi representerade av följande, Anita Andersson, Barbro Jordell, Margareta Andersson, Kerstin Östman, Sara-Greta Carlstedt och Monika Andersson. För att vara på den säkra sidan blev också följande invalda som reserver, Brunhilde Artus, Naemi Karlsson, Monika Eriksson och Anna Maria Vogt.
Varvat mellan förhandlingen och dragspel var det fikapaus där föreningens fikagrupp bjöd på fina smörgåsar. Ordföranden informerade om kommande aktiviteter i föreningen och så var det lottdragning, utdelning av blommor och hedersnålar till de två avgående.
Så axlade Sune Werner dragspelet igen och jag säger bara det, han vet hur ett dragspel ska hanteras. Jularbo och Taube förstås och som avslutning Filip Widéns vackra ”En afton vid Öljaren”.
På bilden avtackar Arne Westberg kvällens underhållare, Sune Werner.

Arne Westberg