Ny ordförande SPF Senioirerna Flensbygden

Textstorlek:

SPF Seniorerna har haft årsmöte. 130 medlemmar deltog och där Agneta Weiszhaupt höll parentation över de medlemmar som avlidit under verksamhetsåret. Lars Fack ledde mötet.
Rune Linder valdes till ordförande efter Gun Holmqvist som avböjt omval. Hon kvarstår dock i styrelsen. Bo Samuelsson och Majvor Ekholm avgick. Ny i styrelsen är Stefan Gejdeman. Till ledamöter i KPR utsågs Rolf Borg och Gun Holmqvist med Rune Linder som ersättare.
Månadsmötena har haft inslag av kultur och nutidshistoria som Hans Pettersson som berättade om sin bok ”60 år i byggsvängen” och Anne och Jan Öster om verksamheten på teater Klämman.
Medlemmar i styrelsen har deltagit i Distriktets utbildningar om SPF Föreningarnas förnyelsearbete
. I samarbete med SPF Seniorerna Malmabygden har resor genomförts med mål såväl inom som utom landet
. Bo Samuelsson avtackades för sitt arbete inom styrelsen. Gun Holmqvist för sitt arbete som engagerad ordförande. Mötet avslutades med kaffe och lotteridragning. Violcittrorna-föreningens stolthet- stod för underhållningen.