Årsmöte i Näshulta

Mitt Sörmland - ÅrsmötetArne Carlsson från Örebro, men uppvuxen på gården Nästorp i Näshulta, köper här boken av Fredrik Hernblom.
Textstorlek:

Cirka 70 medlemmar hade mött upp på Näshulta hembygdsförenings årsmöte. Ett möte som gick helt i lugnets tecken med nästan idel omval. Enda nyval var en suppleantpost efter avgående Kristina Knutsson. Ny blev där Gunnar Högblom. Några omfördelningar skedde för övrigt i styrelsen. Tidigare suppleant Torbjörn Andersson blev nu ordinarie ledamot och föreningens sekreterare mot tidigare ledamoten Kerstin Ilar, som nu tog en suppleantpost. Omval skedde för övrigt på samtliga poster. Lars Johansson omvaldes till ordförande och de ordinarie ledamöterna Agneta Jansson och Ulf Axelsson omvaldes. Ett snabbt genomfört årsmöte leddes rutinerat av Elisabet Andersson

Avgående Kristina Knutsson avtackades med blommor och ljuslykta samt Ylva Wänström-Stolpe avtackades med förbundets förtjänstnål för förtjänstfullt arbete under 13 år i redaktionskommittén.

Efter förtäring underhöll Fredrik Hernblom från Julita med att berätta om sin senaste bok ”1817”, en bok i romanform om livet i Näshulta vid denna tidpunkt.