Näshulta Hbf. valde ny ordförande.

Här avgående ordf. Lars Johansson i samband men en av de vårvandringar han varit ledare för.
Textstorlek:

Näshulta hembygdsförening har hållit årsmöte och efter 12 år med Lars Johansson, som ordförande, blev det i år nyval på denna post. Det blev nuvarande sekreteraren Torbjörn Andersson, som nyvaldes till ordförande och hans sekreterarsyssla övertas av Eva Jonsson. Som kassör omvaldes Kristina Månsson och som ordinarie ledamöter Ulla Walfridsson och Erik Hammarström. Övriga i styrelsen är Ulf Axelsson och Agneta Jansson. Ersättare blev Gunnar Högblom, Hans Eriksson och nyval av Björn Axelsson.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Kjell Karlsson.

Ulf Axelsson höll ett tacktal till Lars Johansson för hans stora och långa engagemang, som ledare för föreningen. Lasse fick mottaga förbundets hedersnål samt blommor och en gåva, som kommer att överlämnas på nästa styrelsemöte. Han fick även utmärkelse, som föreningens hedersmedlem.

Innan kvällen avslutades med förtäring och lottdragning underhöll en av Näshultas tre sångkörer. Denna gång av kören ”Kör hårt” under ledning av Margareta Lindman. En halvtimmes sångunderhållning väl värd att lyssna på och även, som publik, få vara med i en kortare allsång.

Föreningen firar i år 30-årsjubileum med stort kaffekalas och underhållning i och vid Kommunalhuset lördagen den 18 juni.