Näringslivs- och kulturhistoria

Mitt Sörmland - Årsskrift 2014
Textstorlek:

Ett 50-tal medlemmar besökte Sköldinge-Valla-Lerbo hembygdsförenings presentation av Årsskrift 2014. Presentationen ägde rum i Sköldinge folkets hus den 19 februari. Årets skrift har temat Näringsliv och kultur under 150 år i Sköldinge och Lerbo.

På skriftens 112 sidor redovisas en komplett bild av affärer och industrier i Sköldinge och affärer och annan verksamhet i Lerbo. Genom Åsa folkhögskola var kulturlivet i Sköldinge livaktigt, främst under den första delen av 1900-talet. Bygdekör, bygdeorkester, hornmusikkår, teatergrupp samt en handfull spelmän var aktiva under denna tid. Utmed flera av de större gatorna fanns affärer och kaféer med ett rikt varusortiment. Sköldinges sista affär stängde sina portar år 1999.

Även Lerbo hade sina affärer fram till mitten av 1960-talet då den sista handelsboden stängde. Allt detta finns redovisat och beskrivet i boken, som nu till stor del finns utdelad till föreningens medlemmar.