Näringsliv i Flen

Textstorlek:

V ordf Lars Falk kunde hälsa en fullsatt lokal till årets första månadsmöte med SPFSeniorerna Flensbygden. Han informerade om kommande årsmöte 10 febr i aktivitetshuset Skjortan. Handlingar finns att hämta redan nu på föreningens hemsida.
Rolf Borg informerade om studiecirkeln Vård och Omsorg i en ny tid. Cirkeln behandlade frågor som gällde förhållanden i vår kommun. Chefen för Vård och Omsorg hade lämnat viktig information som tex att 85% av de anställda hade undersköterskeutbildning och att personaltätheten var hög i jämförelse med andra kommuner. Socialstyrelsens nationella undersökning ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen” visar på övervägande positiva resultat för vår kommun för såväl boende som de som har hemtjänst.
Solveig Wallén berättade att Dagfilmstudion startar 11 februari.
Vår gäst, Näringslivschefen Mikael Larsson gav en levande bild av sitt arbete och om utvecklingen av näringslivet i Flen. Hur många vet att 65% av all glass som tillverkas i Sverige kommer från Flen? Den 22 maj äger Glassens dag rum i Glassens huvudstad Flen. Kommunen klättrar sakta men säkert på listan i näringslivets attitydundersökningar. Man arbetar också på att förbättra kontakterna med våra företag. Företagen mår bra, men vi måste arbeta för ökad sysselsättning. Lars Falk avtackade Mikael med en vårbukett och mötet avslutades med kaffe och lotteridragning