Näringsliv Flen

Textstorlek:

SPF Seniorerna Flensbygden hade på senaste kafeträffen information från Kommunala Pensionärs Rådets möte där Socialförvaltningen har utrett behovet av platserna för sårskilt boende fram till 2030. Troligen byggs nytt vid Slottsängen och på Heden i Malmköping. Förslag till Översiktsplanen har sänts till alla hushåll i kommunen. Varje förening kan komma in med synpunkter till 2 juni. Hemtagningsteamet Trygg Hemgång har, enligt vittnesmål från patienter som berörts, fungerat bra. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att bedriva en kampanj Balansera Mera för att minska riskerna för fallskador. Kampanjen genomförs under hösten och vår förening återkommer med mer information
Britt-Marie Wahlström hälsade vår gäst Mikael Larsson som är näringslivschef i Flen välkommen. Han gav en försiktigt positiv bild av kommunens utveckling och påpekade att samverkan mellan näringslivet, kommunen och ansvariga tjänstemän är mycket viktig. Kommunen har köpt tillbaka ”banktomten” för att erbjuda intresserade byggföretag mark. Intresset har varit stort bland byggarna. På Jättunaområdet planeras för femtio nya jobb. Integrationen har tack vare arbetsförmedlingen och näringslivskontoret har tjugofyra personen fått anställning hos Flens Byggelement.
Besöksnäringen går att utöka och man arbetar med lokalinventering för att fler företag kan etableras. Invånarantalet ökar liksom arbetstillfällena. Men det är alldeles för många som arbetspendlar ut tyckte Mikael Larsson.