Museifolk på herrgårdsvandring

Mitt Sörmland - MuseibesökareHär intresseras besökarna av det fint målade taket i biblioteket under överinseende av porträttet med Johan Rosenhane.
Textstorlek:

Den så kallade museigruppen inom Näshulta hembygdsförening har haft sin årliga säsongsavslutning. Då det är ideellt arbete vid Hanebergs Gårdsmuseum som gruppen ägnar sig åt, med tre till fyra träffar under våren och lika många under hösten, avslutades denna säsong med att museichefen själv – Reinhold Gustafsson – guidade gruppen genom den vackra herrgårdsbyggnaden. På ett inlevelsefullt sätt berättade han om herrgårdens historia från rum till rum, från ätten Rosen-hanes tid på 1600-talet fram till den sista föregångaren Eric Cervin på 1900-talet. I historien finns Haneberg omnämnt redan på tidigt 1300-tal.

Åren går och nu har familjerna Gustafsson och Kruhsberg funnits på Haneberg i nära 40 år. En period då de verkligen satt sin prägel på gården och dess omgivningar såsom en stor upprustning av alla fastigheter. Dagen avslutades med en förträfflig lunch i den gamla smedjan/snickarverkstaden från 1930-talet, där numera mest gårdens jaktlag har sina träffar. Nu ligger det fyra våningar stora gårdsmagasinet (museet) i ide tills vårsolen värmer upp det i april/maj då verksamheten drar igång igen. För visad uppskattning avtackades Reinhold Gustafsson med blommor och lite CD-musik.