Mjölkpriset

Textstorlek:

Bönderna lägger själva ner mjölkproduktionen i Sverige
skyll inte på andra

Bönderna har själva ansvaret för att mjölk- och köttproduktionen snart är nedlagd. Jag var själv aktiv bonde mellan 1972-1995 och mycket kritisk till LRF:s och lantbrukskoopera- tionens bristande intresse att försvara och marknadsföra svenskproducerade livsmedel.
Bönderna har inte styrt sina företag och saknat en fristående intresseorganisation som försvarat bönderna och krävt likvärdiga spelregler med omvärlden i förhållande till klimat och kostnadsläge. Att sedan nu gå ut och skylla det låga mjölkpriset på mejerijätten Arla som har etablerat sig utomlands håller inte! Jag ville, under min aktiva tid som bonde, att Arla skulle stanna i Sverige. Detta drev jag inom organisationen, men tyvärr utan fram-
gång.
Inge Närenbäck