Migration-info

Textstorlek:

Rune Linder hälsade välkommen till aprilmötet hos SPF Seniorerna Flen, Han påminde om kommande aktiviteter bl.a. Vårlunchen på Norrtorp i maj.
Dagens gäst Rasmus Berglöf informerade om Migrationsverkets verksamhet och dess verksamhet i Sörmland. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter ligger till grund för Riksdag och regerings beslut om Migrationsverkets verksamhet. Den enormt höga belastning verket fick under andra halvan av 2015 kunde man klara av. Siffrorna har nu sjunkit bl.a. beroende på gränskontroller, Förutom asylprövning är uppgiften att betala ut ersättning till kommuner och landsting för bidrag till kostnader för boende och uppehälle. Dagsersättningen till sökande har inte höjts sedan 1994. Högsta ersättning är 71 kronor. Flen har tagit emot ett relativt stort antal ensamkommande flyktingbarn. Man prioriterar Familjehemsplacering. Rune Linder tackade Rasmus för ett lärorikt och trevligt framförande med ett fång blommor. Mötet avslutades med kaffe och lotteridragning.