Mellösa Centerkvinnor 70 år

Mitt Sörmland - Mellösa centerkvinnor 70 årKabarégänget Mellösaflickorna uppträdde på många platser i distriktet. Från vänster: Lizzie Levin, Birgitta Andersson, Iwea Andersson, Ruth Borg och Inga Carlsson.
Textstorlek:

SLKF, Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund bildades i Mellösa den 19 februari 1944. Till ordförande valdes fru Ebba Larsson. Mötena hölls i hemmen och för att få in pengar till kassan såldes ett lotteri på varje möte och vinnaren köpte vinst till nästa gång. En tradition som lever än idag. Diskussionsämnen var till exempel införande av en helg på hösten, behov av tvättmaskin, åttonde skolår, dansens införande i skolundervisningen.
Semesterfrågan för husmödrar var ett aktuellt ämne och beslut togs om att anslå 200:- till semester för fyra medlemmar.

Studiecirklar i engelska var populärt och även Hem och hemvård och Vi och vårt samhälle.

Till distriktets SLKF-dag vid Harpsund 1955 kom 500 – 600 besökare. Vår avdelning bidrog med 80 påsar kaffebröd förutom alla arbetsinsatser.

SLKF byter namn till CKF, Centerns Kvinnoförbund i början av 1960-talet.

I Sjöstugans nedlagda skola startade en vävstuga i samarbete med SV och med råd och stöd av hemslöjdskonsulent Ann-Marie von Stockenström. Den avslutades med en stor vävutställning i Mellösagården. Carin Nygren var ledamot i kommunalnämnden i Mellösa kommun.

Genom Linje 3 – Nej till kärnkraft – fick vi många nya medlemmar och vi hade tre studiecirklar i Energi – men hur? Tyvärr förlorade Linje 3 i folkomröstningen men engagemanget levde vidare.

En kabarégrupp, Mellösaflickorna blev populära i hela Sörmland.

I Flens nya storkommun blev Carin Nygren vice ordförande i kommunstyrelsen 1971.

Under flera år ordnades bilrally med tipsfrågetävling och körprov, vilket också var uppskattat. Studiebesök på olika företag och institutioner uppskattades och vi fick pris i distriktet för flest utåtriktade aktiviteter.

Mat i tiden med moderna rätter såsom gratänger, pajer, sallader och vegetarisk mat demonstrerades i församlingshemmet.

Ingrid Skeppstedt var riksdagsledamot 1993–1998.

Träning för äldre, Mat och hälsa samt kåseri om Harpsund och Glimtar från Japan var uppskattade arrangemang.

År 2012 avgick Aina Landerby som vår ordförande efter totalt 39 år, säkerligen ett rekord. Hon hade ett brinnande intresse för Centerkvinnorna som organisation och hela Centerpartiet. Med stort engagemang lade hon ned ett stort arbete i vår avdelning och för detta hedrades hon med ett hedersmärke. Hon efterträddes av Ritha Stenberg. Mellösa Centerkvinnor fortsätter med mötesverksamhet och olika aktiviteter.