Medlemmar från Lunda hembygdsförening besökte Kärrgruvan i Tunaberg

Mitt Sörmland - Karta 1807Karta 1807.
Textstorlek:

Den tionde juni samlades medlemmar från Lunda hembygdsförening vid Centrumparkeringen i Jönåker för gemensam avresa till Kärrgruvorna i Tunaberg. Vid Blombergstorp väntade vår ordförande för en guidad tur runt gruvområdet. Gruvområdet är ett 250 meter långt sammanhängande gruvschakt, som mest sex meter brett ner till någon meter, som är vattenfyllda i öst – västlig riktning. I området finns över 40 gruvbrytningar.

Gruvdriften påbörjades under tidig medeltid i Tunaberg, uppgift finns om kopparbergsbruk redan 1420 första gången. Det finns spår av den så kallade tillmakningsmetoden, en metod som användes innan krutet kom till användning. 1846 upptäcktes, ”sprängoljan”, nitroglycerinet som kom till användning och 1895 det stötsäkra nitroglycerinet som Alfred Nobell tog patent på. Mineraliseringen utgörs av magnetit, finkornig och mindre delar av svavel- och kopparkiskis. Gruvverksamheten lades ner 1890.

Husgrunden till arbetarbostaden, Kärrgruvan, ett tvåvåningshus med åtta små lägenheter för gruvarbetarna besöktes samt de åtta källarna och krutkällaren, innan fikat intogs i sällskap med knotten. När regnet återkom åkte vi hem var och en till sig.