Mathias Zetterberg ny ordförande i ÖIS

Textstorlek:

På det ordinarie årsmötet i Österåkers idrottssällskap den 27 mars 2018 valdes Mathias Zetterberg till ny styrelseordförande efter att Anders Svensson avböjt omval.
Den övriga styrelsen fick en ny sammansättning med två nyinvalda medlemmar på två år, nämligen Ingela Andersson och Kevin Karlsson och två invalda på ett år, nämligen Timo Granetin och Stefan Eriksson.
Till revisorer valdes Peter Vogt och Tomas Schörling.
Mötesordföranden var Eva Hellstrand med sekreterare Maggie Helin.
Efter mötet följde en trevlig samvaro med kaffe och smaskig smörgåstårta.
Text och foto
Maggie Helin