Massajer

Textstorlek:

Vice ordförande Lars Falk öppnade maj månads möte hos SPF Seniorerna Flensbygden och lämnade information från styrelsen som skall ge synpunkter på kommunens förslag till översiktsplan, föreningen deltar med ett lag i tävlingen Hjärntrusten. Han påminde om resan ut i det blå i juni och kollektivtrafikmyndighetens besök 17 maj.
Britt-Marie Wahlström hälsade vår månadsgäst Lowe Knopp. Han berättade om sin två månaders långa vistelse hos massajerna i Kenya. Han ingick i en grupp svenskar med uppgift bl.a. att informera och utbilda inom området könsstympning som man försöker bekämpa.
Lowe visade många spännande bilder från sin vistelse. Vi fick se hur man bodde och hur massajerna levde.
Lowe avtackades för framförandet av en trevlig reseskildring.