Lundaskogs byalags femte bystämma

Textstorlek:

Ordföranden öppnade bystämman med att konstatera hur mycket byalaget åstadkommit under sina knappt fem års verksamhet.
Kvällens gäst var Lars Wikman vd för Nyköpings Vattenkraft AB, som informerade om det elavtal Lundaskogs Byalag tecknat med Nyköpings Vattenkraft AB. Lars informerade även om kraftverken i Nyköpingsån och det miljöåtagande företaget har.
Bystämmoförhandlingar ledda av Lars Nordquist, Dammtorp, som stämmoordförande, och Carl Crafoord, Lasätter, som sekreterare.
Efter stämmoförhandlingarna vidtog fikapaus, där byalaget bjöd på kaffe/the och smörgås. Under pausen fanns möjlighet att köpa lotter med fina vinster.
Monika Crafoord informerade oss om Byalagets nästa stora projekt som är en rid & MTB stig. Sträckning planeras att gå mellan Lasätters gård via Norrtorp, Wreta värdshus och till Ålberga gård, stigen kommer i huvudsak att dras i ren skogsterräng.
Stigen vänder sig till såväl lokalbefolkning som besökande.
Projektet kan även ses som en möjlighet till att rusta upp, röja och renovera kulturminnesmärken som dammvallar, husgrunder och kolbottnar/kolarkojor utmed rid/MTB-stigen.