Lundaskogs Byalag firade 17:e maj med en tur runt sjön Enarn

Mitt Sörmland - Lundaskogs Byalag firade 17:e maj med en tur runt sjön Enarn
Textstorlek:

Ett 40-tal deltagare samlades vid Lundaskogs skola lördagen den 17 maj klockan 11 för gemensam tur runt sjön Enarn i ett strålande försommarväder. I gruppen ingick två ryttare, cyklar, moped, bilar, en fyrhjuling och en traktor med höskrinda för ett tiotal passagerare, som styrdes av Rickard i Laggartorp.

Första anhalten var vid före detta båtsmanstorpet Enarstorp där Agneta och Jan tog emot och berättade om torpet. Elsie berättade om båtsmännen som tillhörde Stockholms Örlogsstation där alla hette Spjell. De sista brukarna var Anna och Ture Andersson. Elsie berättade också om bastun som byggdes på 1940-talet av Jönåkers Häradsallmänning.

Gruppen besökte även Enarslund där Nils-Åke och Anita tog emot oss. Här hade mästersmeden Johan Norling och hans son och även sonson sin smedja.

Färden gick sedan vidare med uppehåll vid Lida där Ole och Anette tog emot. Lida uppodlades på 1810-talet av torparen på Simbo i Tunaberg, Eric Pehrsson. (Vi rör oss nu i gränstrakterna mellan Lunda och Tunabergs socknar). Lida var tidigare uppdelat i två gårdar, Nedre och Övre Lida. Vid Nedre Lida har det tidigare funnits trädgårdsmästeri.

Vid Bergalund berättade Yvonne och John om platsen. Bergalund är den ursprungliga Gubbängsmossen, eller Cronoskattefastigheten Gubbängsmossen, som var slåtteräng till Väderbrunn i Bergshammar och skattlades år 1762.

Vidare förbi Myrkärr, som tidigare hört till Lidagårdarna. 1890 bodde här en så kallad gårdamålare, Lars Hansson Modig, född i Rättvik Dalarna.

Vi fortsatte vidare för att besöka Bråten där Ingemar och Sylvi bjöd på nygrillad korv, vilket smakade bra i trädgården. Hästarna fick också en välbehövd rast med det spröda gräset och vatten.

Efter avslutad rast gick färden vidare till Björntorp där Kim och Göran tog emot. Göran berättade om hästgårdens verksamhet. Härifrån gick lundaskogarna ”skogsless” till Kvarsebo där de fick avsättning för sina varor hos sina fasta kunder. Den stig de följde gick från smedjan vid Björntorp förbi Svartsjön, över tre spångpar benämnda första- andra- tredje- spångparet, fram till ”Björngrinden” vid Mellantorp i Kvarsebo. Färden avslutades vid Bävenstorp där Lars mötte upp och berättade om torpets historia och sina värdefulla insatser för att bevara platsens miljö och kultur. På 1600-talet bodde en Beir vid Bävenstorp som troligen gett torpet dess namn.

En uppskattad dag som avslutades med utlottning av vinster till vinnarna i dragningen från svaren på tipsfrågorna.