Lundaskogs Byalag återinviger väg 506

Textstorlek:

Lördagen den 5 sep. återinvigde Lundaskogs Byalag väg 506, som går genom Lundaskog från Brogetorp i öst till Lundaskog i väst.
Trafikverket har infräst makadam, 16-32, samt komplettering av bärlager med 4000 ton vilket ger transport av ca 100 lastbilar med släp och belagt vägen med IMT 40 som är en makadambeläggning med bärighetshöjande effekt och god flexibilitet. Redan under 1970-talet gick listor som skrevs på av de boende utmed vägen för en bättre väg. Underhållet av vägen har varit mycket bristfälligt under många år med stora gropar och ”tvättbräden” på flera avsnitt av vägen. Efter att Lundaskog organiserade sig i ett byalag och har haft ett flertal kontakter med Trafikverket som nu burit frukt, och vägstandaren har höjts till en bra nivå
Vägen invigdes efter flera ”grusade förhoppningar” av, Arne Hagfalk som klippte bandet assisterad av Anders Irving och Lennart Castengren.
Ett stort tack till byalagets trivselgrupp och familjen på Granliden samt alla lundaskogare som deltog i invigningsceremonin och gjorde den möjlig. Grillkorven smakade bra med trevligt umgänge av bl.a. ca 40-tal deltagare.