Lunda hembygdsförenings årsmöte

Roland Farke underhållerRoland Farke underhöll.
Textstorlek:

Under måndagskvällen den 18 mars höll Lunda hembygdsförening sitt 26:e årsmöte medan ny snö föll lätt över bygden.

Ordföranden öppnade mötet med en tillbakablick över vad som hänt i hembygdsföreningen under 25 år och tackade alla medlemmar som engagerar sig på olika sätt i hembygden och i föreningsarbetet. Ett särskilt tack riktades till vår kassör, Berith Carlsson, som under många år har och innehar det grannlaga arbetet att förvalta föreningens medel och sköta medlemsvården. Ordföranden informerade också om 2013 års program som innefattat gökotta vid Rinkebysjön med besök vid torpgrunder. På tisdagar under juli månad kommer det allt populärare sommarcaféet vid Lilla Rosenberg att vara öppet mellan kl 13.00 och 16.00, med sång och musik vid några tillfällen.

Ett stort tack riktades till alla som under året skänkt gåvor till föreningen så att den efterlängtade byggnaden med kök och handikappvänlig toalett i anslutning bakom Lilla Rosenberg kan uppföras, när tillräckligt med pengar finns i kassan.

Vidare informerade ordföranden om Lundabygden 2013 som beräknas komma ut till årets höstmöte.
Roland Farke underhöll med sin sång och musik på gitarr samt munspel, vilket avnjöts av de cirka 30 årsmötesdeltagarna.

Till ordförande vid årsmötesförhandlingarna valdes Lars Torstensson och sekreterare Rolf Hallström.
Kvällen avslutades med sedvanligt lotteri under det att smörgås och kaffe/te serverades av den lika engagerade trivselkommittén.

Lotterna var eftertraktade till de lotterivinster som fyllde vinstbordet.